Reklamacje

W przypadku otrzymania wadliwego produktu, należy jak najszybciej powiadomić nas o tym fakcie.

Wadliwy towar, wraz z wypełnionym formularzem reklamacji oraz dokumentem zakupu należy wysłać na poniższy adres:

CARAMBA MAMMA Karolina Mikołajczyk
Nowy Polros F 42
ul. Tuszyńska 72/74
95-030 Rzgów

Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.

Pobierz formularz reklamacji do wydruku.